S.C CRIS CONSTRUCT S.R.L Zalău- Organizăm cursuri de calificare în meseria de agent de securitate. Organizăm cursuri de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii prevăzute de Legea 295/2004 Republicată şi H.G. 130/2005 , pentru persoane fizice care au 18 ani împliniţi, cu cazier fără înscrisuri,precum şi pentru angajaţii persoanelor juridice care deţin armament: Societăţi specializate de pază, Ocoale Silvice, Asociaţii de Vânătoare e.t.c.

Acte necesare înscrierii la curs :
- cerere tip;
- copie act identitate;
- copie cazier judiciar;
- copie certificate de naştere;

La finalul cursului , cursanţii vor susţine un examen de absolvire, probă practică şi teoretică, iar în urma promovării examenului se va emite un certificat de absolvire, necesar pentru obţinerea autorizaţiei de arme letale sau neletale precum şi pentru viza permisului de armă pentru arme neletale, pentru obţinerea avizului de port – armă pentru dotarea cu armă de serviciu şi pentru susţinerea examenului de membru vânător.

Cursurile noastre se adresează atât persoanelor care acum iși descoperă pasiunea pentru armele de foc cât și utilizatorilor atestați. Toate cursurile noastre sunt susținute de instructori acreditați și se desfașoară intr-un cadru sigur, folosind echipamente de înaltă calitate tehnică.