Legea armelor şi muniţiilor nr. 295/2004 ,Legea 117/2011, Legea 319/2015, H.G.130/2005

Poligonul este autorizat pentru antrenament şi agrement, accesul în poligon se face pe baza actului de identitate cu armele proprii pe care persoana fizică le deţine legal şi muniţia aferentă, care vor fi prezentate instructorului din poligon!

Accesul la linia de tragere se face numai în prezenţa reprezentantului poligonului iar tragerea în poligon se va face după o instruire prealabilă sub semnătura luării la cunoştinţă, iar tragerea în poligon se va face numai sub supravegherea şi la comanda instructorului!

Se interzice accesul persoanelor în poligon sub influenţa băuturilor alcoolice , a drogurilor şi a medicamentelor cu efecte similare ori în stare avansată de oboseală!